Motto tegorocznej uroczystości zakończenia nauki w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu brzmiało: „Nie bój się sięgać gwiazd!”.

O godzinie 10:00 w hali sportowej zebrali się uczniowie klas VIII. W tej szczególnej chwili towarzyszyli im rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się dostojnym polonezem w wykonaniu absolwentów.

Podczas oficjalnej części nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru szkoły młodszym koleżankom i kolegom.

Akademię uświetniono refleksyjnym literacko-muzycznym montażem w wykonaniu ósmoklasistów.

Uczniowie otrzymali z rąk dyrektora szkoły – pana Dariusza Dudziaka oraz przedstawicieli lokalnych władz – Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń – pana Marcina Sokołowskiego, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Budzyń - pana Zenona Nowickiego oraz zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń – pana Piotra Jankowskiego, szereg nagród i wyróżnień.

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem uzyskało dwadzieścioro dziewięcioro absolwentów. 

Zaszczytny tytuł Prymusa Szkoły przyznano uczniowi klasy VIII A Radosławowi Kosińskiemu, który uzyskał średnią ocen 5,78 oraz wzorowe zachowanie.

Kolejni uczniowie uhonorowani świadectwami z wyróżnieniem to:

Z klasy VIII A:

Mikołaj Uszko - średnia ocen 5,28   zachowanie wzorowe
Julia Nawrocka - średnia 5,22   zachowanie bardzo dobre
Filip Świętek - średnia 5,17   zachowanie wzorowe
Adam Grośty - średnia 5,06   zachowanie bardzo dobre
Maciej Skowronek - średnia 4,89   zachowanie bardzo dobre

Z klasy VIII B:

Pola Senger - średnia ocen 5,50   zachowanie wzorowe
Marta Sell - średnia 5,39 zachowanie wzorowe
Kinga Kaźmierska - średnia 5,33 zachowanie bardzo dobre
Aleksandra Bedyńska - średnia 5,22   zachowanie wzorowe
Maja Banach - średnia 5,06 zachowanie wzorowe
Sara Cyran - średnia 4,89   zachowanie bardzo dobre
Matylda Kaczmarek - średnia 4,89   zachowanie bardzo dobre
Jakub Okrasa - średnia 4,85   zachowanie bardzo dobre
Oliwier Strumnik - średnia 4,78   zachowanie wzorowe

Z klasy VIII C:

Jagoda Warzocha - średnia ocen 5,33   zachowanie wzorowe
Zuzanna Kryger - średnia 5,28   zachowanie bardzo dobre
Natalia Łasecka - średnia 5,00 zachowanie bardzo dobre
Zofia Kostecka - średnia 4,83 zachowanie wzorowe

Z klasy VIII D:

Nikola Laskosz - średnia ocen 5,33   zachowanie wzorowe
Liwia Piekarek - średnia 5,17   zachowanie wzorowe
Lena Kozłowska - średnia 4,89   zachowanie wzorowe
Mikołaj Koczorowski - średnia 4,83   zachowanie bardzo dobre

Z klasy VIII E:

Zuzanna Łuczak - średnia ocen 5,22   zachowanie wzorowe
Wiktor Kaczmarek - średnia 5,17 zachowanie wzorowe
Natalia Gąsior - średnia 5,06   zachowanie wzorowe
Miłosz Łuszczki - średnia 4,89 zachowanie bardzo dobre
Amelia Piotr - średnia 4,83   zachowanie bardzo dobre
Aleksja Kaptur - średnia 4,78   zachowanie bardzo dobre

Szkolna Komisja Stypendialna przyznała wyróżnionym uczniom stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Stypendia sportowe otrzymali następujący uczniowie:

Stypendium I stopnia:

Zofia Kostecka kl. 8 c
Natalia Łasecka kl. 8 c
Maja Burzak kl. 8 e
Amelia Woler kl. 8 e
Amelia Matlak kl. 8 a
Martyna Geisler kl. 8 a
Sara Cyran kl. 8 b
Katarzyna Szak kl. 8 b
Hanna Kasperczak kl. 8 b
Maja Banach kl. 8 b

Stypendium II stopnia:

Miłosz Łuszczki kl. 8 e
Wiktor Kaczmarek kl. 8 e
Michał Cabel kl. 8 e;
Bartosz Posadny kl. 8 a
Bartosz Błachowicz kl. 8 b
Krzysztof Jaskulski kl. 8 a
Jakub Kamiński kl. 8 c
Radosław Kosiński kl. 8 a
Jakub Łukaszewski kl. 8 a
Oliwier Strumnik kl. 8 b
Mikołaj Uszko kl. 8 a
Maciej Skowronek kl. 8 a
Mateusz Nadolny kl. 8 a

Stypendium III stopnia:

Michał Nowacki kl. 8 c
Nikodem Soloch kl. 8 c
Gracjan Gąsior kl. 8 c
Oskar Bukowski kl. 8 e

Podczas uroczystości chwile wzruszeń przeżywali również rodzice absolwentów, których dyrekcja i rada pedagogiczna uhonorowała listami gratulacyjnymi oraz podziękowaniami.

Listy gratulacyjne wręczono rodzicom uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu.

Z kolei za aktywną pracę na rzecz szkoły i zespołów klasowych podziękowania z rąk dyrektora otrzymali rodzice:

Z klasy VIII A:

- Pani Maria Stempniak
- Pani Magdalena Kosińska
- Pani Anna Grośty
- Pani Magdalena Uszko
- Państwo Emilia i Mariusz Świętek
- Państwo Agnieszka i Michał Łech

Z klasy 8 B:

- Pani Magdalena Banach
- Pan Hubert Barczak
- Państwo Maja i Tymoteusz Okrasa
- Państwo Martyna i Krystian Papior
- Pani Emilia Sell
- Pani Marlena Strumnik

Z klasy 8 C:

- Pani Katarzyna Fąferek
- Pani Agnieszka Kryger
- Pani Justyna Stepczyńska
- Państwo Marta i Sławomir Kaczmarkowie
- Pani Damiana Kostecka
- Pani Małgorzata Łasecka

Z klasy 8 D:

- Państwo Angelika i Piotr Florek
- Pani Natalia Kasperczak
- Pani Dominika Koczorowska
- Pani Marta Laskosz
- Pani Magdalena Rewers
- Pan Wojciech Pszczoła

Z klasy 8 E:

- Pani Kamila Kowalska
- Pani Marta Cabel
- Pani Anna Łuszczki
- Pani Anna Kaczmarek
- Państwo Magdalena i Marek Przesławscy

Nagrody za tegoroczne sukcesy w konkursach przedmiotowych wręczono:
Jagodzie Warzocha – finalistce Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,
Filipowi Świętkowi - finaliście XV edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,
Oliwierowi Strumnikowi - finaliście VIII edycji Konkursu o Józefie Wybickim i polskich symbolach narodowych.

Nagrodzono również uczniów pełniących gorliwą służbę w Poczcie Sztandarowym Szkoły, a mianowicie:
Wiktora Kaczmarka,
Amelię Nochowicz,
Katarzynę Barełkowską,
Zuzannę Łuczak.

Za pracę w Samorządzie Uczniowskim uhonorowani zostali:
Blanka Bukowska, Sara Cyran, Zofia Kostecka, Amelia Matlak, Hanna Kasperczak i Miłosz Łuszczki.

Chęć wygłoszenia słów podziękowań w kierunku dyrekcji, wychowawców, nauczycieli oraz pracowników szkoły wyrazili rodzice absolwentów, w imieniu których głos zabrała pani Karolina Sell.

Tegorocznych ósmoklasistów w serdecznych słowach pożegnali również ich młodsi koledzy z klasy VII A.

Miłym akcentem uroczystości było pożegnanie pań - Barbary Adamskiej i Anieli Szozdy, udających się na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji uczniowie, dyrekcja oraz przedstawiciele lokalnych władz wyrazili ogromną wdzięczność Paniom za wszystkie lata spędzone w naszej szkole.

Po części oficjalnej absolwentom wraz z ich wychowawcami wykonano jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Nie obyło się bez wzruszeń, łez i pożegnalnych uścisków.

Młodzież udała się na długo wyczekiwane wakacje. Życzymy wszystkim powodzenia i sukcesów w dalszej edukacji.

Niech w życiu przyświeca Wam motto: „Nie bójcie się sięgać gwiazd!”

Zakończenie roku szkolnego
Zdjęcia w galerii