Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich udostępnia w wakacje boisko do gry w tenisa na os. Wierzbowym 7. Nadzór sprawuje pracownik szkoły p. Małgorzata Śleboda, nr telefonu 67-2843-710.

Niedopuszczalne jest samowolne korzystanie z obiektu sportowego szkoły bez wcześniejszego uzgodnienia terminu z zarządzającym obiektem.