Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy odebrać 6 lipca 2023r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w godzinach 8.00- 14. 00. Konieczny jest odbiór osobisty lub przez rodziców ucznia. W razie nieobecności możliwe jest pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej.

Małgorzata Słowińska- wicedyrektor szkoły