W dniach od 23 maja do 25 maja 2023r. 106 uczniów klas ósmych przystąpiło do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Miło nam zakomunikować, że tegoroczni ósmoklasiści osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Z języka polskiego średnia szkoły wyniosła 68%. Średnia szkół z powiatu chodzieskiego wyniosła 60%. Z egzaminu z matematyki uczniowie osiągnęli średnią 54% - średnia powiatu to 46%. Wyniki egzaminów z języka obcego przedstawiają się następująco: średni wynik szkoły z języka angielskiego to 62% - średnia powiatu wyniosła 60%. Z języka niemieckiego natomiast dwadzieścioro uczniów naszej szkoły osiągnęło średnią 62% przy średnim wyniku w powiecie 45%. Ośmioro uczniów naszej szkoły zdobyło 100%. Z matematyki 100% wynik osiągnęli: Sara Cyran, Zuzanna Kryger, Antoni Pszczoła, Filip Kowalski i Amelia Nochowicz. Z języka angielskiego: Martyna Geisler, Jagoda Warzocha i Nikola Laskosz. Bardzo wysoki 96% wynik z języka polskiego uzyskali: Radosław Kosiński, Pola Senger i Jagoda Warzocha. Nauczycielkami przedmiotów egzaminacyjnych w roku szkolnym 2022/ 2023 były panie: Jolanta Białachowska, Agnieszka Fifer, Wanda Kempińska ( zastępstwo w VIII klasie za p. Grażynę Dudziak), Katarzyna Pawlak, Barbara Adamska, Natalia Walczak, Monika Świderska, Karolina Biszof i Małgorzata Słowińska Należy podkreślić, że uczniowie klas ósmych przystąpili wcześniej do dwóch egzaminów próbnych zorganizowanych przez dyrekcję szkoły. Po każdym próbnym egzaminie zespół nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych opracowywał raport z przeprowadzanej próby, z którą szczegółowo zostawali zapoznawani nauczyciele, uczniowie i rodzice ósmoklasistów.

Cieszymy się z efektów podjętych działań dydaktycznych nauczycieli i uczniów oraz mamy nadzieję, że uzyskane wyniki i otrzymane świadectwa pomogą absolwentom naszej placówki dostać się do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Wyniki egzaminów

Zdjęcia w galerii