Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń z dnia 30 stycznia 2024r. informuję, że wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu zostały rozpatrzone pozytywnie. Lista przyjętych do Szkoły z podaniem klasy, do której uczeń został przydzielony, zostanie podana 3 czerwca 2024r. w budynku na os. Wierzbowym 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej szkoły.

Dariusz Dudziak
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu