Rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie, które podpisały umowę darowizny sprzętu komputerowego w ramach projektu "Granty PPGR" zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie (oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej: Budzyń gov zakładka załatw sprawę i Granty PPGR, oświadczenia można też pobrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń oraz w sekretariatach szkół).

Oświadczenie należy dostarczyć do siedziby Miasta i Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A do dnia 30.06.2024 r.

Załącznik: oswiadczenie-rodzica - pobierz plik