KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2022r., a kończą 23 czerwca 2023r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

I semestr - od 1 września 2022r. do 27 stycznia 2022r

II semestr - od 13 lutego 2023r. do 23czerwca 2023r

III. Terminy I semestru:

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2022r.
 2. Termin wpisania ocen semestralnych do dziennika - 18 stycznia 2023r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr- 23 stycznia 2023r.
 4. Zebrania klasowe do 27 stycznia 2023r.
 5. Dzień Patrona – 5 stycznia 2023r.

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 30 stycznia do 12 lutego 2023r.

V. Terminy II semestru:

 1. Rekolekcje wielkopostne – kwiecień 2023r. (bez zajęć lekcyjnych)
 2. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 6 do 11 kwietnia 2023r.
 3. Wystawienie przewidywanych ocen zachowania oraz przewidywanych ocen niedostatecznych do 10 maja 2022r do godz. 15.00
 4. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych oraz ocenach zachowania – do 12 maja 2023r.
 5. Wpisanie przewidywanych ocen rocznych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych - do 23 maja 2023r. do godz. 15.00
 6. Termin poinformowania uczniów o ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika – do 7 czerwca 2023r. do godz. 15.00
 7. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 12 czerwca 2023r.

VI. FERIE LETNIE - trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

-        14.10.2022 – DEN, piątek

-        31.10.2022– poniedziałek przed Świętem Zmarłych

-        2.05.2023 – Dzień Flagi, wtorek

-        9.06.2023 – piątek po Bożym Ciele

-        3 dni egzaminów

VIII. Terminy egzaminów:

- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 23, 24, 25 maja 2023r.