KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

I.  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2020r., a kończą 25 czerwca 2021r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

I semestr - od 1 września 2020r. do 29 stycznia 2021r.

II semestr - od 1 lutego 2021r. do 25 czerwca 2021r.

III. Terminy I semestru:

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2020r. 
 2. Termin wpisania ocen  semestralnych do dziennika - 22 stycznia 2021r. 
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I sem- 25 stycznia 2021 r. 
 4. Zebrania klasowe do 29 stycznia 2021 r.
 5. Dzień Patrona – 5 stycznia 2021 r.

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 15 do 26 lutego 2021r. 

V. Terminy II semestru: 

 1. Rekolekcje wielkopostne – marzec 2021r. (bez zajęć lekcyjnych)
 2. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 1 do 6 kwietnia 2021. 
 3. Wystawienie przewidywanych ocen zachowania oraz przewidywanych ocen niedostatecznych do 7 maja 2020r godz: 14,30
 4. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych oraz ocenach zachowania – do  10 maja 2021r.
 5. Wpisanie przewidywanych ocen rocznych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych -
  do 25 maja 2021r. do 14,30
 6. Termin poinformowania uczniów o ocenach rocznych i wpisania ich do
  dziennika – do 10 czerwca 2021r. do 14,30
 7. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 14 czerwca 

2021 r.

VI. FERIE LETNIE - trwają od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. 

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2020r. DEN
 • 2.11.2020r. Dzień zaduszny
 • 22.12.2020 – wigilie klasowe
 • 01.06.2021 Dzień Dziecka 
 • 4.06.2021r. piątek po Bożym Ciele 
 • 3 dni egzaminów

VIII. Terminy egzaminów:

- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 25, 26, 27 maja 2021 r.