PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011r. (ostatnia zmiana 30.11.2016 ).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 w sprawie uzyskania karty rowerowej.
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Zasady uzyskania karty rowerowej:

 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła wymagany wiek -10 lat oraz wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami.
 2. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego oraz policjant.
 3. Treści, zgodne z podstawą programową, umożliwiające przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej są realizowane podczas lekcji techniki.
 4. Praktyczna nauka jazdy rowerem pozostaje w gestii rodziców.
 5. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń
 6. Egzamin składa się z dwóch części:
  1. teoretycznej,
  2. praktycznej.
 • Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru. Składa się z 25 pytań sprawdzających wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy. Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi (20 prawidłowych odpowiedzi). Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego – 2 razy.
 • Uczeń zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego tylko pod warunkiem zdania egzaminu teoretycznego.
 • Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych na boisku szkolnym e:

Umiejętności praktyczne: przygotowanie do jazdy, ruszanie z miejsca na płaskim terenie, jazda do przodu po prostej, jazda do przodu po łukach - w kształcie „łezki” i/lub „ósemki”, płynne hamowanie, zatrzymanie roweru w określonym miejscu (stop), właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe, prawidłowy skręt w prawo lub lewo, zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy (wystawienie wyprostowanej ręki), przecinanie się kierunku ruchu.

Aby zaliczyć część praktyczną egzaminu należy dobrze wykonać 90% elementów. W razie niepowodzenia, każde dziecko może pokonać tor dwa razy.

Egzamin na kartę rowerową jest organizowany raz w roku (maj – czerwiec).

W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa u nauczyciela techniki zdjęcie opisane danymi (imię i nazwisko oraz klasa).

Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom – nieodpłatnie - kartę rowerową

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:                          

 1. brd.andrej.edu.pl
 2. Karta rowerowa – to proste (brd.edu.pl)
 3. kartarowerowa.net.pl