Szanowni Państwo!

Podaję plan tzw. godzin dostępności nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich. Godziny dostępności, przeznaczone na konsultacje dla uczniów i rodziców, zostały wprowadzone z dniem 1.09.2022 r. na mocy nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

Plan w załączniku. W przypadku zmian terminów, zaktualizowany plan zostanie podany przez e-dziennik oraz ogłoszony na stronie internetowej Szkoły.

Podstawa prawna:
- ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - art. 42 ust. 2f.

Dariusz Dudziak
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu

Załącznik:
    - Godziny dostępności nauczycieli SP Budzyń 2022-23.pdf