PIECZĘTOWANIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Przewodniczący klasy w pierwszej kolejności zbiera legitymacje od uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły i przynosi je do sekretariatu szkoły (odbiera w ustalonym terminie), Następnie przewodniczący klasy zbiera resztę legitymacji szkolnych uczniów i przynosi do sekretariatu szkoły (odbiera w ustalonym terminie).

WYSTAWIANIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH UCZNIOM KLAS PIERWSZYCH

Wychowawca klasy zbiera zdjęcia uczniów swoje klasy (zdjęcia muszą być opisane – imię, nazwisko, adres, klasa) i przynosi do sekretariatu szkoły – odbiera w ustalonym terminie i rozdaje uczniom.