Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Paweł Szafranek

Zastępca przew. – Joanna Jabłońska

Zastępca przew. – Magdalena Rudzka

Skarbnik – Anna Łuszczki

Sekretarz – Anita Kowal

Komisja rewizyjna: Ewa Wollherr, Hubert Barczak, Mariusz Świętek

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 21 września 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości składek. Składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 35 zł za każde dziecko, będące uczniem szkoły. Jeżeli dana klasa w terminie do 30.04.2021 r. zbierze 100% składek, otrzyma z powrotem 20% z wpłaconej sumy do dyspozycji klasy.

Rozliczenie finansowe działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020

Stan na 5.09.2019r. - 3867,50
Wpłaty składek - 18060,00
Kapitalizacja odsetek - 6,94
Rozchody:
- podatek - 1,33
- wypłaty za 100% wpłat Va, IVe za 2018/2019 - 252,00
- zakup książek - 100,87
- spotkanie z pisarzem T. Matraszkiem - 300,00
- spektakl „Opowieści ze Śnieżnej Krainy” - 1296,00
- widowisko „Żywa lekcja historii” - 2500,00
- prowizje - 72,00
- zakup dyplomów dla klas VIII - 179,78
- zakup książek na nagrody (zakończ. roku) - 725,00
- wypłata za 100% wpłat VIII c - 126,00
- zakup kwiatów na pożegnanie prac obsł. - 99,00
Razem wydatki - 5651,98
Środki RR na 21.09.2020 - 16282,46

Nr konta Rady Rodziców:

BS Chodzież, o/Budzyń

42 8945 0002 2601 4544 2000 0010