Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2022 – 2023

Przewodniczący – Paweł Szafranek
Zastępca przew. – Joanna Jabłońska
Zastępca przew. – Magdalena Geisler
Skarbnik – Anna Łuszczki
Sekretarz – Marta Miziołek
Komisja rewizyjna: Ewa Wollherr, Hubert Barczak, Mariusz Świętek

Na posiedzeniu w dniu 27.09.2022 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie wysokości składek. Składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2022-2023 wynosi 50 zł za każde dziecko, będące uczniem szkoły. Jeżeli dana klasa w terminie do 30.04.2023 r. zbierze 100% składek, otrzyma z powrotem 20% z wpłaconej sumy do dyspozycji klasy.
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać także indywidualnie, dokonując przelewu na konto RR (koniecznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy).

Nr konta Rady Rodziców:
BS Chodzież, o/Budzyń
42 8945 0002 2601 4544 2000 0010