- w roku szkolnym 2020/2021 obiady wydawane będą od dnia 7.09.2020 w stołówkach szkolnych w godzinach: 11:40 - 12:00 oraz 12:45 - 13:00;

- cena za obiad wynosi - 5,00zł - w sytuacji wzrostu kosztu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności;

- informacja o ilości obiadów w danym miesiącu i wysokości opłaty przekazana zostanie każdemu uczniowi w formie pisemnej do 5-tego dnia każdego miesiąca;

- opłaty należy dokonać do 15-tego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, tytułem: opłata za obiad, miesiąc oraz dane ucznia korzystającego z obiadów - nr rachunku:
63 8945 0002 2600 0345 2000 0010;

- w przypadku rezygnacji z obiadów należy w terminie 7 dni roboczych przed końcem danego miesiąca przekazać informację do sekretariatu szkoły na os. Wierzbowym 7;

- wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie korzystania ze stołówki w Przedszkolu Samorządowym im. „Misia Uszatka” w Budzyniu.

Załączniki:
  - Regulamin korzystania ze stołówki
  - Jadłospis czerwiec 2021
  - Karta zgłoszenia na obiady w stołówce szkolnej