Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu we współpracy z UKS Olimpijczyk Budzyń wśród 10 szkół województwa wielkopolskiego biorących udział w programie ZPRP Gramy w Ręczną.

Dziekujemy!

ZPRP Gramy w Ręczną

Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego mgr Wandy Łaseckiej został utworzony przy szkole w Budzyniu Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” odbyło się 12.01.2001. Klub został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków w Urzędzie Powiatowym w Chodzieży dnia 03.07.2001.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub działa zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, Ustawą o Systemie Oświaty oraz z własnym statutem.

Celem UKS jest:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu;

  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

  • Uczestniczenie w imprezach sportowych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

  • Organizowanie działalności sportowej za szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;

  • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

  • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

UKS realizuje swoje zadania we współdziałaniu z Dyrektorem Szkoły, Radą Szkoły, klubami sportowymi oraz władzami samorządowymi. Działalność UKS-u jest możliwa dzięki dotacji gminnej, wsparciu sołectw, wpłatom sponsorów oraz rodziców uczniów.

Od 2013 roku wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych uczennic Klub UKS Olimpijczyk Budzyń został zarejestrowany w Związku Piłki Ręcznej w Polsce i prowadzi zespoły ligowe w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligii Piłki Ręcznej Kobiet.

 

 

Zespół UKS Olimpijczyk Budzyń kat. Młodziczka (rocznik 2004 - 2005) 

IMG 20180916 144940 Kopiowanie

IMG 20180923 135652 Kopiowanie

IMG 20181115 144625 Kopiowanie

IMG 20190223 104055 Kopiowanie

2007

2007 Kopiowanie

 

2008/2009

2008 2009 Kopiowanie

2010

2010 Kopiowanie

2011

2011 Kopiowanie