Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu odbyła się w piątek 25 czerwca w hali sportowej. Udział w niej wzięli wyjątkowo uczniowie klas pierwszych i ósmych, a także grono uczniów klas II-VII wyróżnionych za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 8.00. Po powitaniu zaproszonych gości oraz zabraniu głosu przez Pana dyrektora Dariusza Dudziaka, z rąk dyrekcji szkoły zostały wręczone nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas II – VII, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Z kolei stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wraz z dyrektorem wręczył uczniom zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń – Pan Piotr Jankowski. Na zakończenie tej części uroczystości nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń uhonorowane zostały Mistrzynie Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej w kategorii dzieci młodszych.

Niezwykłym momentem w życiu każdego pierwszoklasisty jest uroczystość pasowania na ucznia, która w tym roku szkolnym ze względu na ograniczenia  epidemiczne zbiegła się z zakończeniem roku szkolnego. Zgromadzeni w hali sportowej uczniowie klas pierwszych, we wzruszającym występie opowiedzieli wszystkim uczestnikom, jaki to był dla nich rok. W dalszej części  miał miejsce podniosły moment ślubowania i pasowania. Ślubowanie na sztandar złożyli delegaci z każdej klasy, a podczas czytania roty ślubowania każdy uczeń, podniósłszy dwa palce prawej ręki, wypowiadał zobowiązanie: „ślubujemy”. Następnie Pan dyrektor symbolicznym ołówkiem pasował przedstawicieli klas na ucznia. Kolejnym wydarzeniem było wręczenie świadectw i nagród książkowych uczniom  wyróżnionym za bardzo dobre wyniki w nauce. Wszystkie pierwszaki dzielnie pracowały i mimo trudnej sytuacji oraz zdalnego nauczania zrealizowały program, nauczyły się czytać, pisać i liczyć. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał swoje pierwsze świadectwo szkolne z rąk wychowawczyń - Pań: Ireny Jankowskiej, Elżbiety Rusieckiej i Joanny Wróblewskiej. Natomiast Rada Rodziców zakupiła dla uczniów teczki do gromadzenia świadectw, które posłużą im przez 8 lat nauki w szkole.

Z kolei o godzinie 10.00 odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów naszej szkoły. Dla tegorocznych ósmoklasistów był to rok na pewno niezwykły, któremu przyświecał cytat: ,,Szczęście można odnaleźć nawet w najmroczniejszych czasach. Trzeba tylko pamiętać o tym, aby zapalić światło." 

Dyrektor szkoły - Pan Dariusz Dudziak wygłosił poruszające przemówienie, w którym podkreślił osiągnięcia i sukcesy uczniów w tymże roku szkolnym. W gronie tegorocznych absolwentów znalazło się 70 uczniów. Wielu z nich może być dumnych ze swoich osiągnięć. 16 uczniów uzyskało świadectwa z biało-czerwonym paskiem, dzięki osiągnięciu średniej ocen 4,75 i więcej. 17 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce. Wręczono również stypendia sportowe - otrzymało je 8 osób. Ponadto przyznano dwa stypendia sportowe ekstra - Julii Wlazło i Bartoszowi Krawcowi.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła uczennica klasy 8a, Lilianna Westfal,  która dzięki swojej ciężkiej pracy, cierpliwości i ambicji uzyskała imponującą średnią ocen 5,63 oraz wzorowe zachowanie. Jest ona również laureatką XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce oraz laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Matematyczny”. Pomimo utrudnionych warunków związanych z pandemią Lilka nie przestawała zadziwiać nauczycieli swoją pracowitością, rzetelnością i zawsze wzorowym przygotowaniem do zajęć. Liliannie Westfal przyznano tytuł Prymusa Szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem wręczył absolwentom dyrektor szkoły – Pan Dariusz Dudziak, stypendia za wyniki w nauce uczniowie otrzymali z rąk  burmistrza – Pana Marcina Sokołowskiego, a stypendia za osiągnięcia sportowe przekazał przewodniczący Rady Miasta i Gminy – Pan Zenon Nowicki. Pozostali uczniowie klas ósmych otrzymali świadectwa z rąk wychowawczyń – Pań: Dominiki Disterheft, Karoliny Biszof i Grażyny Dudziak. Nie obyło się bez wielu wzruszeń. Podczas uroczystości uhonorowani zostali również rodzice naszych absolwentów, którzy mają ogromny udział w sukcesie swoich dzieci. Rodzice uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce otrzymali listy gratulacyjne. Podziękowania wręczono także rodzicom za aktywną działalność na rzecz szkoły i zespołów klasowych.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie mieli okazję przedstawić krótki program artystyczny oraz zaprezentować swoje zdolności taneczne przy skocznej piosence ,,Belgijka". Ten nietypowy pomysł zyskał uznanie zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców amatorskich tancerzy.

Teraz przed absolwentami zasłużone wakacje i czas na wypoczynek. Czekamy jedynie na wyniki sprawdzianu ósmoklasisty, które zostaną ogłoszone na początku lipca.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu życzą Uczniom i ich Bliskim, by nadchodzące wakacje były spokojne, bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń, by w czasie wolnym od szkoły, pracy i obowiązków towarzyszyły wszystkim słoneczne i piękne dni.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Zdjęcia w galerii