Podsumowanie VI edycji Konkursu Nasz pomysł na ochronę środowiska pod hasłem Dbam o środowisko.

Konkurs ogłosił Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu: Agata Stepczyńska - kl. 6 C , Martyna Geisler i Wojciech Łech - kl. 6 A pod kierunkiem pani Renaty Aniołek wykonali kalendarz na rok 2022 pod tytułem Bielik i przyjaciele w obronie Ziemi. Celem kalendarza jest promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody. W konkursie wzięły udział 222 szkoły z Wielkopolski.

Strony kalendarza malowniczo zachęcają potencjalnych odbiorców do zachowań ekologicznych takich jak m.in.: zapobieganie marnowaniu żywności, ekonomiczne i racjonalne korzystanie z mediów: wody, gazu i energii. zachęcanie do mikroekoupraw, ochrony pszczół i trzmieli, rozsądnych zakupów, zmniejszania emisji CO2, zmniejszenia codziennej ilości odpadów, promowanie towarów z recyklingu, używanie ekologicznych środków czystości,zmniejszanie ilości elektrośmieci. Przewodnikami poszczególnych miesięcy kalendarza są wybrane zagrożone zwierzęta, które promują działania ekologiczne i są strażnikami ochrony naszej planety.

Dnia 8.07.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Uczniowie w konkursie otrzymali I WYRÓŻNIENIE. Osobiście nagrody i podziękowania wręczyli: pan Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Senator Rzeczypospolitej Polskiej Adam Szejnfeld.

Podziękowanie otrzymał burmistrz Miasta i Gminy Budzyń pan Marcin Sokołowski.

Pani wicedyrektor szkoły Małgorzata Słowińska odebrała z rąk gości podziękowanie i pamiątkową tabliczkę.

Uczniowie otrzymali tablety a szkoła 2500,00 zł. Podziękowanie otrzymała również pani Renata Aniołek, koordynator konkursu.

Na uroczyste  wręczenie nagród zaproszeni byli rodzice, rodzeństwo i dziadkowie naszych uczniów.

SUKCES UCZNIÓW W KONKURSIE EKOLOGICZNYM
Zdjęia w galerii

W dniach od 25 maja do 27 maja 2021r. uczniowie klas ósmych przystąpili  do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Miło nam poinformować, że tegoroczni ósmoklasiści osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Z języka polskiego średnia szkoły wyniosła 62,67%. Średnia szkół z  powiatu chodzieskiego wyniosła 51%. Z egzaminu z matematyki uczniowie osiągnęli średnią 43,02% - średnia powiatu to 38%. Wyniki egzaminów z języka obcego przedstawiają się następująco: średni wynik szkoły z języka angielskiego to  59,13% - średnia powiatu wyniosła 56%. Z języka niemieckiego natomiast jedenaścioro uczniów naszej szkoły osiągnęło średnią 73,18% przy średnim wyniku w powiecie 44%. Troje uczniów naszej szkoły zdobyło 100%. Są to:  Franciszek Trojanowski z klasy VIII c- 100%  wynik z matematyki, Barbara Janc VIII a i Oliwia Stepczyńska – 100% wynik z języka niemieckiego. Należy nadmienić, że Oliwia w zeszłym roku szkolnym została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, co zagwarantowało jej maksymalny wynik i zwolnienie z trzeciej części egzaminu. Nauczycielkami przedmiotów egzaminacyjnych w pełnym wyzwań roku szkolnym 2020/ 2021 były panie: Dominika Disterheft, Kinga Dąbrowska, Anna Jaremba i Karolina Biszof. Należy podkreślić, że uczniowie klas ósmych przystąpili  wcześniej do dwóch egzaminów próbnych zorganizowanych przez dyrekcję szkoły. Po każdym próbnym egzaminie zespół nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych  opracowywał raport z przeprowadzanej próby, z którą szczegółowo zostawali zapoznawani nauczyciele, uczniowie i rodzice ósmoklasistów. Ogromnie cieszy fakt, że podjęte działania nauczycieli, dyrekcji, rodziców, a przede wszystkim uczniów przyniosły bardzo dobry efekt, a uzyskane wyniki absolwentów pozwolą im na dalszą edukację w wybranej przez siebie szkole.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Nabór wniosków o 300+ na wyprawkę szkolną dla ucznia właśnie się rozpoczął. Wnioski można składać do 30 listopada wyłącznie online. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Od 1 lipca świadczenie 300+ przysługujące w ramach rządowego programu „Dobry start” jest obsługiwane i wypłacane przez ZUS. Wnioski o tzw. 300+ dla ucznia na rok szkolny 2021/2022 można składać tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp‎@tia lub bankowości elektronicznej.

Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz numer telefonu. Te dane będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Osoby, które złożą wniosek o 300+ dla ucznia przez bankowość elektroniczną lub portal Emp‎@atia będą miały automatycznie założony swój profil na PUE ZUS. Informacje na temat wniosku i jego obsługi będą tylko na portalu PUE ZUS. Tam również będzie korespondencja w sprawie wniosku np. wezwanie do jego uzupełnienia lub dosłania załączników, a także informacja o przyznaniu świadczenia czy decyzja odmawiająca przyznania świadczenia.

Klienci mogą liczyć na naszą pomoc w założeniu profilu na PUS ZUS i poprawnym wypełnieniu wniosku o 300+. Jednocześnie chciałabym przestrzec, że pracownicy ZUS nie będą chodzić po domach, zachęcać do złożenia wniosku czy założenia profilu na PUE. Wszelkie tego typu działania są nielegalne i zapewne będą inicjowane przez oszustów - przestrzega Krystyna Michałek.

Pomoc można uzyskać bezpośrednio w każdej placówce ZUS. Ruszyły także mobilne punkty wparcia w placówkach Poczty Polskiej i KRUS. Pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, MOPS i GOPS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu wniosku o tzw. świadczenie 300+. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Nabór wniosków o 300+

ul. Rogozińska 52 od 28.06 do 16.07 w godz. 8:00 – 14:00

os. Wierzbowe 7 od 19.07 do 30.07 w godz. 7:00 – 15:00

ul. Rogozińska 52 od 2.08 do 13.08 w godz. 8:00 – 14:00

ul. Rogozińska 52 od 16.08 do 31.08 w godz. 8:00 – 14:00

os. Wierzbowe 7 od 16.08 do 31.08 w godz. 7:00 – 15:00

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich udostępnia w wakacje obiekty sportowe przy ulicy Rogozińskiej 52 (hala sportowa, siłownia, boiska zewnętrzne) wyłącznie grupom zorganizowanym pod nadzorem pracownika Szkoły, pana Mirosława Przybyszewskiego (kontakt poprzez e-mail m.przybyszewski@budzyn.pl).

Niedopuszczalne jest samowolne korzystanie z obiektów sportowych Szkoły bez wcześniejszego uzgodnienia terminu z p. M. Przybyszewskim.