ul. Rogozińska 52 od 28.06 do 16.07 w godz. 8:00 – 14:00

os. Wierzbowe 7 od 19.07 do 30.07 w godz. 7:00 – 15:00

ul. Rogozińska 52 od 2.08 do 13.08 w godz. 8:00 – 14:00

ul. Rogozińska 52 od 16.08 do 31.08 w godz. 8:00 – 14:00

os. Wierzbowe 7 od 16.08 do 31.08 w godz. 7:00 – 15:00

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich udostępnia w wakacje obiekty sportowe przy ulicy Rogozińskiej 52 (hala sportowa, siłownia, boiska zewnętrzne) wyłącznie grupom zorganizowanym pod nadzorem pracownika Szkoły, pana Mirosława Przybyszewskiego (kontakt poprzez e-mail m.przybyszewski@budzyn.pl).

Niedopuszczalne jest samowolne korzystanie z obiektów sportowych Szkoły bez wcześniejszego uzgodnienia terminu z p. M. Przybyszewskim.