W dniach od 25 maja do 27 maja 2021r. uczniowie klas ósmych przystąpili  do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Miło nam poinformować, że tegoroczni ósmoklasiści osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Z języka polskiego średnia szkoły wyniosła 62,67%. Średnia szkół z  powiatu chodzieskiego wyniosła 51%. Z egzaminu z matematyki uczniowie osiągnęli średnią 43,02% - średnia powiatu to 38%. Wyniki egzaminów z języka obcego przedstawiają się następująco: średni wynik szkoły z języka angielskiego to  59,13% - średnia powiatu wyniosła 56%. Z języka niemieckiego natomiast jedenaścioro uczniów naszej szkoły osiągnęło średnią 73,18% przy średnim wyniku w powiecie 44%. Troje uczniów naszej szkoły zdobyło 100%. Są to:  Franciszek Trojanowski z klasy VIII c- 100%  wynik z matematyki, Barbara Janc VIII a i Oliwia Stepczyńska – 100% wynik z języka niemieckiego. Należy nadmienić, że Oliwia w zeszłym roku szkolnym została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, co zagwarantowało jej maksymalny wynik i zwolnienie z trzeciej części egzaminu. Nauczycielkami przedmiotów egzaminacyjnych w pełnym wyzwań roku szkolnym 2020/ 2021 były panie: Dominika Disterheft, Kinga Dąbrowska, Anna Jaremba i Karolina Biszof. Należy podkreślić, że uczniowie klas ósmych przystąpili  wcześniej do dwóch egzaminów próbnych zorganizowanych przez dyrekcję szkoły. Po każdym próbnym egzaminie zespół nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych  opracowywał raport z przeprowadzanej próby, z którą szczegółowo zostawali zapoznawani nauczyciele, uczniowie i rodzice ósmoklasistów. Ogromnie cieszy fakt, że podjęte działania nauczycieli, dyrekcji, rodziców, a przede wszystkim uczniów przyniosły bardzo dobry efekt, a uzyskane wyniki absolwentów pozwolą im na dalszą edukację w wybranej przez siebie szkole.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021