Uprzejmie informuję, że spotkanie wychowawców klas I z uczniami i ich rodzicami odbędzie się we wtorek 25.08. 2020 r. o godz. 10:00 w budynku szkoły na os. Wierzbowym. Po krótkim spotkaniu z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas nastąpi przejście do hali sportowej szkoły przy ul. Rogozińskiej 52.
Stamtąd uczniowie pod opieką rodziców udają się do swoich domów.

Z uwagi na obecną sytuację szkoła zastrzega sobie prawo do zmian, które będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Małgorzata Słowińska