Lp. Kod ucznia Liczba uzyskanych punktów Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego
1. wkwf43597 72,00 tak
2. wkwf18408 68,00 tak
3. wkwf74350 70,00 tak

Podpisy członków komisji
Anna Dajczak
Małgorzata Polak