Lp. Kod ucznia Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

(tak/ nie)

1. wkb96094 15 nie
2. wkb74251 24 nie
3. wkb24751 16 nie
4. wkb76015 32 tak
5. wkb28049 15 nie
6. wkb52440 19 nie
7. wkb56340 17 nie
8. wkb35226 25 nie
9. wkb82800 14 nie
10. wkb80435 20 nie
11. wkb65598 20 nie