Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Konkurs, jak co roku skierowany był do uczniów klas piątych szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu rebusu, którego rozwiązaniem było hasło składające się z minimum 5 słów o tematyce promującej niepalenie. Rebus miał być wykonany w formie rysunku z napisem, znakiem, wykonany kredką, ołówkiem lub farbą, kolorowy lub czarno-biały w formacie A-4.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie niepalenia papierosów oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy.

Na etapie powiatowym III miejsce zajął Marcin Koszny z klasy V b, który w piątek (12.05) uczestniczył w uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród. Marcinowi serdecznie gratulujemy!

1

2