Od 1 do 3 czerwca w Warszawie odbywał się finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego". Była to już XXII edycja Konkursu, którego głównym organizatorem jest Mazowiecki Kurator Oświaty, a patronat sprawują Ministerstwo Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Stowarzyszenie - Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w Warszawie. Oprócz Konkursu odbyła się też X edycja Olimpiady Tematycznej dla uczniów szkół średnich.

Konkurs Historyczny i Olimpiada Tematyczna realizowane są w czterech etapach i trwają niemal cały rok szkolny, począwszy od etapu szkolnego w listopadzie, przez etap rejonowy (w grudniu) i wojewódzki (w marcu następnego roku), kończąc na zawodach finałowych. W konkursach bierze udział łącznie około kilkunastu tysięcy uczniów, którzy muszą wykazać się szeroką wiedzą nt. dziejów i poszczególnych wydarzeń historycznych, broni, sprzętu, umundurowania, a także literatury i architektury danej epoki. Wiedza wymagana w zawodach II i III stopnia wykracza daleko poza szkolną podstawę programową. Laureatami konkursów zostają uczniowie, którzy na etapie wojewódzkim uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. W tym roku na zawody finałowe do Warszawy przyjechało, wraz z opiekunami i rodzicami, 124 laureatów Konkursu Historycznego i Olimpiady Tematycznej.

Przez dwa dni uczestnicy Konkursu rywalizowali w pięciu niezwykle wymagających konkurencjach: eksponat muzealny, broń i barwa, geografia militarna, zabytki i obiekty historyczne, historia oręża polskiego w sztuce. Był też czas na zwiedzanie Starego Miasta, Senatu, Muzeum Wojska Polskiego, a także uroczystość patriotyczną na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas której przedstawiciele organizatorów i młodzież złożyli wiązanki kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, oddając hołd poległym w walkach za wolność Polski.

W sobotę 3 czerwca w Sali Musztry Szkoły Podchorążych w Łazienkach Królewskich odbyła się gala finałowa podczas której laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zestawy książek historycznych. Szczególnym gośćmi gali byli kombatanci z Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, którzy dekorowali laureatów okolicznościowymi medalami.

W finale Konkursu w kategorii szkół podstawowych województwo wielkopolskie reprezentował Szymon Nowak, uczeń Szkoły Podstawowej w Budzyniu. Wykazał się olbrzymią wiedzą historyczną i zdobył tytuł laureata Konkursu. Warto dodać, że uczeń zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego po raz drugi z rzędu.

Tegoroczna edycja była szóstym w historii udziałem uczniów budzyńskiej podstawówki w Konkursie „Losy żołnierza…”. W ostatnich latach uczniowie SP Budzyń przygotowujący się do Konkursu pod kierunkiem nauczyciela historii, a obecnie dyrektora szkoły pana Dariusza Dudziaka, pięciokrotnie wygrywali finał wojewódzki, kwalifikując się do etapu centralnego. W sumie do tej pory dziewięciu uczniów SP Budzyń zdobywało tytuł laureata Konkursu. Podczas gali kończącej tegoroczną edycję Konkursu i Olimpiady dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzyniu, pan Dariusz Dudziak, został odznaczony Medalem „Pro Patria”, nadawanym za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia dokonał kierujący Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sekretarz stanu Jan Józef Kasprzyk.

 Film z przebiegu Konkursu.

Zdjęcia.

WP 20170603 11 47 28 Pro Kopiowanie

DSCF8333 Kopiowanie