W listopadzie 2017r. odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny organizowanego przez firmę Łowcy Talentów Jersz. Konkurs ma formę  testu składającego się z zadań  jednokrotnego wyboru i przeznaczony jest dla uczniów klas II - VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Zadania konkursowe wymagają wiedzy, wyobraźni oraz umiejętności  logicznego myślenia i kojarzenia.

            W naszej szkole w tych rozgrywkach udział wzięło aż 66 uczniów. Największą grupę stanowili uczniowie klas III szkoły podstawowej. Teraz nadeszła pora na ogłoszenie wyników konkursu.

            Na szczególne wyróżnienie zasłużyły dwie uczennice:

- Zofia Janiszewska z klasy VII c, która osiągnęła   12 miejsce w   województwie wielkopolskim (nauczyciel uczący: K. Dąbrowska);

- Blanka Bukowska z klasy III b, która zdobyła 20 miejsce w naszym województwie (nauczyciel uczący:  W. Stefańska).

            Wyniki najlepszych uczniów przedstawione zostały w tabeli. Rezultaty pozostałych uczniów udostępnią uczniom i ich rodzicom nauczyciele matematyki uczący w poszczególnych klasach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział w konkursie i gratuluję wspaniałych wyników. Dziękuję też za udział w pracach szkolnej komisji pani Annie Czerwińskiej oraz pani Kamili Kuczyńskiej.

Zachęcam do udziału w ciekawych konkursach,  podejmowania intelektualnych wyzwań, które rozwijają samodzielność, twórcze myślenie, samodyscyplinę, a często odkrywają u uczniów uzdolnienia i talenty matematyczne.

Szkolny Organizator Konkursu

Kinga Dąbrowska

 

Tabela.

Zdjęcia.

P1280265 Kopiowanie

P1280267 Kopiowanie

P1280268 Kopiowanie

P1280270 Kopiowanie