10 stycznia 2018 r. w ZSZ nr 6 przy ul. Działyńskich w Poznaniu odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. W etapie tym uczestniczyło 27 uczniów szkół podstawowych i 11 uczniów szkół gimnazjalnych.

Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, zakwalifikowano do finału wojewódzkiego 20 uczniów szkół podstawowych oraz 9 uczniów gimnazjów, którzy osiągnęli minimum 80% możliwych do zdobycia punktów. Doskonale spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu którzy, podobnie jak w kilku poprzednich latach, zajęli czołowe miejsca i zakwalifikowali się do finału. W kategorii szkół podstawowych do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się: Szymon Nowak, który zajął I miejsce – jako jedyny zdobywając 100% punktów i Dawid Niedbalski (VIII miejsce). Uczniowie przygotowali się do konkursu pod kierunkiem dyrektora szkoły i nauczyciela historii Dariusza Dudziaka. W kategorii uczniów gimnazjum i klas gimnazjalnych II miejsce zdobywając 90% punktów wywalczył Dominik Romanowski, pracujący pod kierunkiem nauczycielki historii Hanny Danielewicz.

Warto zwrócić uwagę, że Szymon Nowak i Dominik Romanowski kontynuują swoje dobre występy w tymże konkursie. Oboje w poprzednich latach dwukrotnie zostawali laureatami finału wojewódzkiego i kwalifikowali się do finału ogólnopolskiego w Warszawie. Finał wojewódzki odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku. Do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie, może zakwalifikować się tylko po 2 uczniów z każdej kategorii wiekowej z danego województwa.