Lp.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

1.

wkjp20126

32 pkt.

Nie

2.

wkjp47145

31 pkt.

Nie

3.

wkjp30988

32 pkt.

Nie

4.

wkjp84203

33 pkt.

Nie

5.

wkjp06321

16 pkt.

Nie

6.

wkjp92691

18 pkt.

Nie

7.

wkjp79899

22 pkt.

Nie

8.

wkjp18148

21 pkt.

Nie

9.

wkjp76854

18 pkt.

Nie

10.

wkjp63216

15 pkt.

Nie

Podpisy członków komisji
Dominika Disterheft
Jolanta Białachowska