6 listopada w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się uroczyste podsumowanie olimpiad ekologicznych, na które zostali zaproszeni laureaci konkursów z trzech grup wiekowych (szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych) wraz z ich opiekunami konkursowymi i dyrektorami szkół. Olimpiadę organizują Starostwa Powiatowe poszczególnych powiatów, przy wsparciu na poziomie ponadregionalnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ze Szkoły Podstawowej z Budzynia dwoje uczniów: Karol Nowacki i Emilia Staszewska z klasy szóstej znaleźli się wśród najlepszych z pięciu powiatów. Karol na 4 miejscu a Emilka na 5 uzyskując tytuł „wyróżnienie”. Warto dodać, że w etapie ponadpowiatowym  brało udział w każdej grupie wiekowej po 40 uczniów (z każdego z pięciu powiatów startowało po 8 najlepszych uczniów już wcześniej wyłonionych z etapów powiatowych). Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Emilka i Karol osiągają sukcesy przyrodnicze w wielu konkursach już od klasy czwartej. 

 

 

Zakończyła się IV edycja konkursu „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie” organizowanego przez Nadleśnictwo Podanin. W konkursie wzięło udział 8 szkół. Po raz kolejny świetnie spisali się uczniowie naszej szkoły, którzy zebrali 5141 kilogramów kasztanów i żołędzi. Dzięki temu nasza szkoła zajęła w konkursie I miejsce!

 

Klasyfikacja szkół:

1. SP Budzyń – 5141 kg

2. SP Margonin – 4879 kg

3. SP 3 Chodzież – 3716,5 kg

4. SP 1 Chodzież – 3272,93 kg

5. Zespół Szkolno – Przedszkolny Stróżewo – 1149 kg

6. Zespół Szkół Smogulec – 771 kg

7. Zespół Szkół Lipia Góra – 412 kg

8. SP Lipiny – 173 kg

 

Wyniki zbiórki w klasach:

Ia - 18 uczniów – 984 kg nasion

Ib - 3 uczniów – 145 kg nasion

Ic -  1 uczeń – 65 kg nasion

Id - 5 uczniów – 96 kg nasion

Ie - 10 uczniów – 651 kg nasion

IIa – 5 uczniów – 34 kg nasion

IIb – 3 uczniów – 142 kg nasion

IIc – 17 uczniów – 665 kg nasion

IId – 8 uczniów – 374 kg nasion

IIIa – 4 uczniów – 373 kg nasion

IIIb – 8 uczniów – 340 kg nasion

IIIc – 2 uczniów – 82 kg nasion

IVa – 5 uczniów – 220 kg nasion

IVb – 7 uczniów – 603 kg nasion

IVc – 2 uczniów – 103 kg nasion

Va – 1 uczeń – 14 kg nasion

Vb – 1 uczeń – 165 kg nasion

VIb – 2 uczniów – 85 kg nasion

 

Rekordziści:

1. Julia Antoniewicz Ia – 261 kg nasion

    Miłosz Łuszczki Ie – 261 kg nasion

2. Michał Cabel Ie – 205 kg nasion

3. Julia Marek IIc – 192 kg nasion

4. Martyna Popkowska IIIa – 172 kg nasion

5. Adam Wróblewski Vb – 165 kg nasion

6. Aleksandra Sell IVb – 157 kg nasion

7. Marcin Starosielec IVb – 118 kg nasion

8. Igor Śmiechowski IVb – 117 kg nasion

9. Eryk Walerowski IIb – 115 kg nasion

10. Marta Sell Ib – 108 kg nasion

11. Kinga Dąbrowicz IVa – 107 kg nasion

12. Mateusz Nadolny Ia – 105 kg nasion

13. Łukasz Michor Ia – 104 kg nasion

14. Weronika Kaczmarek IIIb – 102 kg nasion

15. Wojciech Słoń IIc – 100 kg nasion

16.  Filip Świętek Ia – 100 kg nasion

 

6 października w MDK w Chodzieży odbył się etap powiatowy VIII Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Chodzieży. W kategorii szkół podstawowych Szkołę Podstawową z Budzynia zgodnie z regulaminem reprezentowało godnie czworo uczniów: Emilia Staszewska, Aleksandra Słowińska, Karol Nowacki i Maria Śliwińska.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 35 zadań  na temat ekologii i ochrony środowiska. Do kolejnego etapu, który odbędzie się w Pile 20 października zakwalifikowano trzech laureatów i pięcioro wyróżnionych uczniów. Sukces odniosła Emilia Staszewska z kl. VI a zdobywając I miejsce. Na II i III miejscu znaleźli się uczniowie z SP nr 3 z Chodzieży. Wśród wyróżnionych na kolejnym czwartym i piątym miejscu uplasowali się Karol Nowacki z kl. VI b i Aleksandra Słowińska z kl. V b. W etapie ponadpowiatowym zmierzy się 40 uczniów z pięciu powiatów: chodzieskiego, złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego. 

 

 

 

 

20 października  br. w Starostwie Powiatowym w Pile odbył się etap ponadpowiatowy  VIII Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, którego organizatorami byli starostowie powiatów – złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego. Olimpiada zorganizowana była w trzech kategoriach: szkół podstawowych (klasy IV-VI), szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. W każdej kategorii startowało po ośmiu najlepszych uczniów z wymienionych pięciu powiatów, wyłonionych w etapach powiatowych. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 40 pytań.

Szkołę Podstawową z Budzynia godnie reprezentowało troje uczniów: Karol Nowacki, Emilia Staszewska i Aleksandra Słowińska. Zgodnie z regulaminem  wyłoniono trzech laureatów  oraz  kolejnych pięcioro uczniów, którzy zostali wyróżnieni. Karol Nowacki znalazł się na 4. miejscu  ze stratą 1 punktu do trzeciego miejsca, a Emilia Staszewska na 5. miejscu. Laureatami wg kolejności miejsc zostali: Jakub Kujawski (Zespół Szkół nr 3 w Pile), Antonina Wawrzyniak  (SP  Wyrzysk), Maciej Strzałkowski (SP nr 3 Chodzież).

Wyróżnieni uczniowie Emilka i Karol wezmą udział w uroczystej gali, podczas której w Starostwie Powiatowym w Pile odbędzie się uroczystość wręczenia nagród.