W sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych dla których Gmina Budzyń jest organem prowadzącym

Załącznik: pobierz plik