W sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzyń na rok szkolny 2024/2025

Załącznik: pobierz plik

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych dla których Gmina Budzyń jest organem prowadzącym

Załącznik: pobierz plik