W sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzyń na rok szkolny 2024/2025

Załącznik: pobierz plik