W dniach od 25 do 27 maja 2021 r.  70. uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu przystąpiło do pisania egzaminu ósmoklasisty. Jest  to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że aby ukończyć szkołę, każdy uczeń musi do niego przystąpić. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty  był wyjątkowo przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdują się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

We wtorek (25 maja) tegoroczni absolwenci przystąpili do pisania egzaminu z języka polskiego. Na napisanie testu mieli 120 minut. Tematem przewodnim testu był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W środę (26 maja) pisali egzamin z matematyki. Na napisanie tego testu mieli 100 minut. Natomiast w czwartek przystąpili do pisania testu z języka obcego, na którego napisanie uczniowie mieli 90 minut. Zdecydowana większość ósmoklasistów (59 uczniów) wybrała język angielski, 11. zdecydowało się na język niemiecki. Jedna osoba była zwolniona z pisania egzaminu z języka ponieważ została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone będą 2 lipca 2021. Zaświadczenia o wynikach absolwenci otrzymają 9 lipca 2021r.

Egzamin ósmoklasisty 2020/2021
Zdjęcia w galerii

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 stycznia 2021r. informuję, że wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu zostały rozpatrzone pozytywnie.

Lista przyjętych do szkoły z podaniem klasy, do której uczeń będzie uczęszczał zostanie podana 28 czerwca 2021r. w budynku szkoły na os. Wierzbowym 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej szkoły.

Wychowawczyniami klas I w roku szkolnym 2021/2022 będą panie: Joanna Świergosz, Danuta Bentkowska i Wiesława Ajchsztet.

Dyrektor Szkoły Dariusz Dudziak

W poniedziałek 10 maja 2021 r. na zajęciach z wychowawcą w klasie 4c pojawił się niezwykły gość. Była nim sinolog i tłumaczka języka chińskiego, pani Kamila Łozińska. Podczas spotkania z uczniami przybliżyła ona ciekawostki na temat Chin i Tajwanu, gdzie sama mieszkała i studiowała. Podzieliła się z słuchaczami wieloma wspomnieniami z podróży. Przedstawiła również naszym uczniom podstawowe informacje na temat języka chińskiego, który razem z językiem polskim znajduje się w pierwszej piątce najtrudniejszych języków świata. Pani Łozińska opowiedziała również, czym zajmuje się sinolog i dlaczego jest to zawód z przyszłością. Uczniowie 4c wspólnie z zaproszonym gościem starali się także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto sie uczyć języka chińskiego. Spotkanie minęło szybko i było niezwykle interesujące.

Spotkanie z sinologiem

Spotkanie z sinologiem

Spotkanie z sinologiem

Spotkanie z sinologiem

Przypominamy, że od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Telefony rachmistrzów spisowych

W chwili obecnej można się spisać:
 - samodzielnie przez internet na stronie: spis.gov.pl
 - poprzez infolinię spisową: 22 279 99 99
 - w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń korzystając ze stanowiska do samospisu
 - u rachmistrza spisowego

Rachmistrzowie spisowi w chwili obecnej dzwonią do respondentów z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99

Udział w spisie jest obowiązkowy.