Nasz pomysl na ochrone srodowiska 2024 01

We wtorek 21 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca IX edycję Konkursu "Nasz pomysł na ochronę środowiska". Edycja odbyła się pod hasłem "Odnawialne źródła energii". Wielki sukces odnieśli uczniowie naszej Szkoły: Alina Kawlewska, Amelia Herman i Jan Małofiej, którzy pod kierunkiem p. Mateusza Nowakowskiego zrealizowali trzyminutowy film promujący odnawialne źródła energii. Nasz film zdobył I wyróżnienie!!! Lepsze były tylko dwie szkoły specjalne, które podzieliły się nagrodą główną. Można więc powiedzieć, że zajęliśmy 3. miejsce w województwie wielkopolskim! Nasi uczniowie otrzymali hulajnogi elektryczne, a Szkoła kwotę 4000 złotych! Nagrody wręczał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Jacek Bogusławski, a sukces naszej Szkoły celebrował wspólnie z nami Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń p. Piotr Jankowski. Wielkie gratulacje i wyrazy uznania dla naszych kreatywnych i zdolnych Uczniów oraz ich Opiekuna!!!

Nasz pomysl na ochrone srodowiska 2024 02

zwiedzają Polskę-2024

Miniony poniedziałek okazał się dla klas IIB i IIIA bardzo udany. Obie klasy wspólnie udały się na atrakcyjną wycieczkę do Bydgoszczy. Dzieci miały okazję zwiedzić Wyspę Młyńską oraz Stare Miasto. Widziały m.in. pomnik Kazimierza Wielkiego, piękne historyczne budynki, spichlerz, dawne młyny oraz Katedrę. Z wielkim zainteresowaniem oglądały makietę dawnej Bydgoszczy, o której ciekawie opowiadał pan przewodnik. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu, gdzie odbyły się warsztaty wyrobu własnego mydła oraz została przytoczona zabawna historia higieny. Oczywiście nie zabrakło czasu na posiłek, lody i zakup pamiątek. Ostatnim bardzo interesującym elementem wycieczki była wizyta w ZOO w Myślęcinku, w którym dzieci miały okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki.

Zobacz całą galerię

Rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie, które podpisały umowę darowizny sprzętu komputerowego w ramach projektu "Granty PPGR" zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie (oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej: Budzyń gov zakładka załatw sprawę i Granty PPGR, oświadczenia można też pobrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń oraz w sekretariatach szkół).

Oświadczenie należy dostarczyć do siedziby Miasta i Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A do dnia 30.06.2024 r.

Załącznik: oswiadczenie-rodzica - pobierz plik

 

BRD

W piątek 26 kwietnia 2024r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Turnieju BRD organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Chodzieży. Turniej odbył się w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy, a nasza reprezentacja to uczniowie klas piątych w składzie:

  • Gołębiowski Michał Vc
  • Jaskulska Zofia Va
  • Łasecki Jakub Vc
  • Pierzkała Katarzyna Va
  • zawodnik rezerwowy – Artur Klepacz Vc

Zawodnicy mieli do rozwiązania test, który sprawdzał ich wiadomości i umiejętności z przepisów ruchu drogowego. Następnie musieli wykazać się wiedzą z pierwszej pomocy i umiejętnością przejazdu przez tor przeszkód. Nasi uczniowie poradzili sobie świetnie i zdobyli II miejsce na czternaście drużyn. Oprócz tego uczeń Michał Gołębiowski został najlepszym zawodnikiem konkursu, za co otrzymał elektryczną hulajnogę. Natomiast wszyscy uczestnicy dostali wartościowe nagrody – telefony. Uczniowie przygotowywali się do turnieju pod kierunkiem nauczycielek techniki Joanny Świergosz i Elżbiety Rusieckiej. Gratulujemy wszystkim tak wspaniałego sukcesu.

xvii archidiecezjalny konkurs biblijny 2024

19 kwietnia odbył się w Gnieźnie finał kolejnego konkursu biblijnego. W tym roku naszą szkołę reprezentowali Anna Staszewska z kl VII b i Jan Małofiej z kl VIIc, którzy najlepiej rozwiązali test etapu szkolnego. Głównym tematem były początki chrześcijaństwa zapisane w Dziejach Apostolskich. Organizatorem konkursu jest Dzieło Biblijne i Wydział Katechetyczny w Gnieźnie a patronat sprawuje Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Udział w tym konkursie to również okazja do odwiedzenia Gniezna – początku chrześcijaństwa w Polsce.

Zobacz całą galerię