Uprzejmie informuję, że spotkanie wychowawców klas I z uczniami i ich rodzicami odbędzie się we wtorek 27.08.2024r. o godz. 10:00 w hali sportowej  przy ul. Rogozińskiej 52. Po krótkim spotkaniu z dyrekcją szkoły i wychowawczyniami klas nastąpi próba pasowania na ucznia kl. I i ewentualne przejście do sal lekcyjnych w budynku szkoły na os. Wierzbowym 7. Po spotkaniu uczniowie kl. I  pod opieką rodziców udają się do swoich domów.

Uroczyste pasowanie na ucznia odbędzie się 2 września 2024r. podczas inauguracji roku szkolnego 2024/2025.

Małgorzata Słowińska- wicedyrektor szkoły

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2023-2024:

Przewodniczący – Paweł Szafranek

Zastępca przew. – Joanna Jabłońska

Zastępca przew. – Anna Łuszczki

Skarbnik – Magdalena Geisler

Sekretarz – Marta Miziołek

Komisja rewizyjna: Ewa Wollherr, Łukasz Binert, Łukasz Ziętarski

Na posiedzeniu w dniu 25.09.2023 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie wysokości składek. Składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2023-2024 wynosi 50 zł za każde dziecko, będące uczniem szkoły. Jeżeli dana klasa w terminie do 30.04.2024 r. zbierze 100% składek, otrzyma z powrotem 20% z wpłaconej sumy do dyspozycji klasy.

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać także indywidualnie, dokonując przelewu na konto RR (koniecznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy).

Nr konta Rady Rodziców:

BS Chodzież, o/Budzyń

42 8945 0002 2601 4544 2000 0010

Podkategorie