10 stycznia 2018 r. w ZSZ nr 6 przy ul. Działyńskich w Poznaniu odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. W etapie tym uczestniczyło 27 uczniów szkół podstawowych i 11 uczniów szkół gimnazjalnych.

Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, zakwalifikowano do finału wojewódzkiego 20 uczniów szkół podstawowych oraz 9 uczniów gimnazjów, którzy osiągnęli minimum 80% możliwych do zdobycia punktów. Doskonale spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu którzy, podobnie jak w kilku poprzednich latach, zajęli czołowe miejsca i zakwalifikowali się do finału. W kategorii szkół podstawowych do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się: Szymon Nowak, który zajął I miejsce – jako jedyny zdobywając 100% punktów i Dawid Niedbalski (VIII miejsce). Uczniowie przygotowali się do konkursu pod kierunkiem dyrektora szkoły i nauczyciela historii Dariusza Dudziaka. W kategorii uczniów gimnazjum i klas gimnazjalnych II miejsce zdobywając 90% punktów wywalczył Dominik Romanowski, pracujący pod kierunkiem nauczycielki historii Hanny Danielewicz.

Warto zwrócić uwagę, że Szymon Nowak i Dominik Romanowski kontynuują swoje dobre występy w tymże konkursie. Oboje w poprzednich latach dwukrotnie zostawali laureatami finału wojewódzkiego i kwalifikowali się do finału ogólnopolskiego w Warszawie. Finał wojewódzki odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku. Do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie, może zakwalifikować się tylko po 2 uczniów z każdej kategorii wiekowej z danego województwa.

W listopadzie 2017r. odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny organizowanego przez firmę Łowcy Talentów Jersz. Konkurs ma formę  testu składającego się z zadań  jednokrotnego wyboru i przeznaczony jest dla uczniów klas II - VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Zadania konkursowe wymagają wiedzy, wyobraźni oraz umiejętności  logicznego myślenia i kojarzenia.

            W naszej szkole w tych rozgrywkach udział wzięło aż 66 uczniów. Największą grupę stanowili uczniowie klas III szkoły podstawowej. Teraz nadeszła pora na ogłoszenie wyników konkursu.

            Na szczególne wyróżnienie zasłużyły dwie uczennice:

- Zofia Janiszewska z klasy VII c, która osiągnęła   12 miejsce w   województwie wielkopolskim (nauczyciel uczący: K. Dąbrowska);

- Blanka Bukowska z klasy III b, która zdobyła 20 miejsce w naszym województwie (nauczyciel uczący:  W. Stefańska).

            Wyniki najlepszych uczniów przedstawione zostały w tabeli. Rezultaty pozostałych uczniów udostępnią uczniom i ich rodzicom nauczyciele matematyki uczący w poszczególnych klasach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział w konkursie i gratuluję wspaniałych wyników. Dziękuję też za udział w pracach szkolnej komisji pani Annie Czerwińskiej oraz pani Kamili Kuczyńskiej.

Zachęcam do udziału w ciekawych konkursach,  podejmowania intelektualnych wyzwań, które rozwijają samodzielność, twórcze myślenie, samodyscyplinę, a często odkrywają u uczniów uzdolnienia i talenty matematyczne.

Szkolny Organizator Konkursu

Kinga Dąbrowska

 

Tabela.

Zdjęcia.

P1280265 Kopiowanie

P1280267 Kopiowanie

P1280268 Kopiowanie

P1280270 Kopiowanie

 

21 grudnia odbyło się podsumowanie II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Na kartkę bożonarodzeniową”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu. Na konkurs wpłynęło ponad 400 prac plastycznych z siedmiu szkół podstawowych powiatu chodzieskiego. Kartki świąteczne wykonane przez uczniów zadziwiały pomysłowością, walorami artystycznymi oraz jakością wykonania.

Jury konkursu w składzie: Izabela Kostrzewa - instruktor MDK, nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych w SP nr 1 w Chodzieży (przewodnicząca), Maria Jabłońska - sołtys wsi Budzyń, członkini Stowarzyszenia Plastyków ,,Azyl'' w Pile, Hanna Danielewicz - nauczyciel historii w SP w  Budzyniu, Justyna Barczak - nauczyciel plastyki i muzyki w SP w Budzyniu ostatecznie wyróżniło 41 prac. Laureatami konkursu zostało 12 uczniów, którzy zajęli miejsca od I do VI w dwóch kategoriach wiekowych: klas II – III oraz klas IV – VI. Dodatkowo wyróżniono 29 uczniów.

Kategoria klas II-III:

I miejsce Dorota Odor SP Wyszyny

II miejsce Franciszek Janas SP Oleśnica

III miejsce Krzysztof Jaskulski SP Budzyń

IV miejsce Antoni Biskup SP Lipiny

V miejsce Gracjan Adamski SP Szamocin

VI miejsce Adam Warguła SP Wyszyny

Kategoria klas IV –VI:

I miejsce Natalia Kliks SP Lipiny

II miejsce Aleksander Ocieczek SP Margonin

III miejsce Bartosz Łuszczki SP Budzyń

IV miejsce Dorian Nowak SP Budzyń

V miejsce Anita Gotszling SP Oleśnica

VI miejsce Zuzanna Zube SP Budzyń

Podczas uroczystości laureaci konkursu oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Gminę Budzyń, Bank Spółdzielczy w Chodzieży - oddział w Budzyniu, Firmę Andrzeja i Tadeusza Kabat, Doradztwo Rolnicze Eugeniusza Koczorowskiego, Firmy Transportowo-Handlowe Benedykta i Łukasza Łuszczki.

Na zakończenie wicestarosta chodzieski Mirosław Juraszek podziękował uczestnikom i organizatorom powiatowego konkursu plastycznego i prosił o kontynuację.

Zdjęcia.

P1270997 Kopiowanie

„Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Bretanii.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, żenasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z Polski oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXII Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach od 23 do 25 marca br. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2018r.

Karta uczestnika.

Regulamin konkursu.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr, organizowanym w Polsce przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firmę Learnetic z Gdańska oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Opiekunem szkolnym konkursu była p. Marlena Oko-Kowalczyk – nauczyciel informatyki. Najwyższy wynik wśród naszych uczestników uzyskał Karol Nowacki. Gratulacje!

Zdjęcia.

1 Kopiowanie