Z okazji 98 rocznicy urodzin Karola Wojtyły w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dla klas I - III pod tytułem ,,Święty Jan Paweł II w oczach dziecka".                        

Celem konkursu było dostarczenie dzieciom wiedzy na temat życia Papieża Polaka oraz rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni plastycznej. Przez kilka tygodni uczniowie na lekcjach i w domu poznawali działalność, twórczość i osobowość Jana Pawła II. Chętnie śpiewali „Barkę” - ulubioną pieśń Papieża i wykonali ciekawe albumy, plakaty i rysunki. Mamy nadzieję, że nauka Jana Pawła II przyczyniła się do zdobycia przez uczniów wiedzy i uzyskania wzoru do naśladowania w codziennym życiu.

Wybrane prace dzieci zostały wyeksponowane w holu szkoły.

   Organizatorkami tego przedsięwzięcia były: Irena Jankowska, Halina Gapińska, Danuta Bentkowska.

IMG 20180517 133445 Kopiowanie

IMG 20180517 133431 Kopiowanie

IMG 20180517 133423 Kopiowanie

IMG 20180517 133200 Kopiowanie

IMG 20180517 133151 Kopiowanie

IMG 20180517 133146 Kopiowanie

 

Po raz kolejny 11 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Gimnazjalnej Olimpiadzie Matematyczno - Informatycznej „GOMI”, której organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie. Podobnie jak w roku poprzednim konkurs został objęty Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

            Celem Gimnazjalnej Olimpiady Matematyczno - Informatycznej GOMI jest rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności z matematyki oraz informatyki, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
a także zintegrowanie uczniów z sąsiednich szkół.

            W tym roku do konkursu zgłosiło się 69 szkół. Zadania w kategorii klas II pisało łącznie 497 uczniów, natomiast w kategorii klas III  482 uczniów. Konkurs obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki i informatyki w gimnazjum poszerzone o zadania logiczne.

            Wśród uczniów klas II w naszej szkole najlepszy okazał się Karol Nowacki (II c), natomiast spośród uczniów klas III najlepsze wyniki uzyskali: Jakub Walczak (III d) i Maciej Westphal (III d). W marcu ww. uczniowie wzięli udział w finale Olimpiady Matematyczno – Informatycznej „GOMI”.

           Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach olimpiady.

  Katarzyna Pawlak i Marlena Oko – Kowalczyk

     szkolni koordynatorzy konkursu

 

21 marca 2018 roku w Wągrowcu odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Języków Obcych. Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę z języka angielskiego to: Piotr Galon i Patryk Grochowalski z klas III oraz Maria Śliwińska z klasy VII; Dominika Prech i Wojciech Rezner z klas III oraz Aleksandra Słowińska z klasy VII to reprezentanci z języka niemieckiego. Nasi uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w teście leksykalno-gramatycznym oraz teście wiedzy z lektury w danym języku obcym. Miłym akcentem był słodki poczęstunek i projekcja filmu „Mały Książę”. Nasi uczniowie na podium nie stanęli, jednak zajęli wysokie lokaty i zdobyli kolejne doświadczenie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy.

20180321 124206 Kopiowanie

20180321 131202 Kopiowanie

14 grudnia 2017r. odbył się Ogólnopolski Konkurs „ Orzeł Matematyczny”, w którym wzięło udział 70 uczniów naszej szkoły:
• klasy pierwsze - 17 uczniów;
• klasy trzecie - 16 uczniów;
• klasy czwarte - 16 uczniów;
• klasy piąte – 10 uczniów;
• klasy szóste – 8 uczniów;
• klasy siódme – 3 uczniów.
Każdy z testów składał się z 21 pytań o rożnym stopniu trudności w zależności od stopnia zaawansowania i wieku uczestników. Pod koniec kwietnia br. wyniki konkursu zostały przekazane wychowawcom i nauczycielom matematyki.
Uczestnicy konkursu, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymali dyplomy uznania. Wyróżniona została Aleksandra Sell z klasy VI b, zdobywając 18 punktów na 21. Serdecznie gratulujemy!
Pozostałym uczestnikom konkursu dziękuję za udział w „Orzełku”, gratuluję wyników i zachęcam do udziału w kolejnych edycjach.
Dziękuję pani Elżbiecie Rusieckiej za pracę w komisji konkursu.
Szkolny koordynator
Katarzyna Pawlak

20180508 080510 Kopiowanie

20180508 120235 Kopiowanie

9 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół w Ratajach odbyła się kolejna edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Niemieckiego. W konkursie zmierzyli się uczniowie oddziałów gimnazjalnych powiatu chodzieskiego. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać pisemny test leksykalno-gramatyczny, a następnie 6 uczniów z najlepszymi wynikami przystąpiło do części ustnej. W rozmowie losowano dwa pytania, na które uczeń musiał udzielić odpowiedzi. Naszą szkołę reprezentowały 4 osoby: Dominika Prech, Iga Pieńkos, Patryk Grochowalski oraz Wojciech Rezner. Z przyjemnością informujemy, że Patryk Grochowalski zajął II miejsce. Do części ustnej zakwalifikowała się również Iga Pieńkos, która otrzymała nagrodę pocieszenia. Serdecznie gratulujemy!!!

j.n Kopiowanie