16 kwietnia 2018 roku w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród laureatom konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego.

Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska wręczyła 529 laureatom zaświadczenia i nagrody, w tym uczniom Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich - oddział gimnazjalny - w Budzyniu:

Karolowi Nowackiemu, uczniowi klasy II C, który uzyskał tytuł laureata z 2 konkursów przedmiotowych z matematyki i fizyki oraz Dominikowi Romanowskiemu, uczniowi klasy III B, który został laureatem z historii.

Opiekunami uczniów były panie: Barbara Adamska / matematyka /, Alicja Kępka /fizyka / i Hanna Danielewicz / historia /.

W tegorocznych 12 konkursach przedmiotowych uczestniczyło 35 975 uczniów z 572 gimnazjów Województwa Wielkopolskiego. Laureatami zostało 529 uczniów.

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego dla uczniów gimnazjów z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata, jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części najwyższego wyniku. Ponad to laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, tj. ocenę celującą.

Niewątpliwą ozdobą uroczystości były występy uczniów Piotra Twardowskiego, który na fortepianie zagrał utwór Fryderyka Chopina – Walc cis moll op. 64 nr 2 oraz Hanny Rogoży, która na skrzypcach zagrała utwór Pablo de Sarasate – Taniec hiszpański.

                                    Laureatom serdecznie gratulujemy!

Alicja Kępka

/ dyplomowany nauczyciel fizyki /

Zdjęcia: wykonała: Alicja Kępka

laureat - Karol Nowacki,

Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty,

Laureat - Dominik Romanowski

Zdjęcia.

20180416 130838 Kopiowanie

20180416 130930 Kopiowanie

W czwartek, tj. 05.04 br. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród i dyplomów w konkursie plastycznym ,,Barwy Ziemi”.

Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Roku Polskiej Geografii oraz obchodów 111- lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów.

W kategorii szkół podstawowych uczniowie naszej szkoły zdeklasowali pozostałych uczestników konkursu zajmując wszystkie miejsca na podium. Należy podkreślić, że nie było łatwo, gdyż była to grupa wiekowa, gdzie wpłynęło najwięcej, bo prawie 80 % wszystkich prac.

Laureaci:

I miejsce - Zofia Janiszewska z klasy VII c

II miejsce - ex aequo - Weronika Kaczmarek i Dominik Pianka z klasy V b

III miejsce - Aleksandra Polcyn z klasy V c

Wyróżnienie - Aniela Śliwińska z klasy V a

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród poprzedzone było ciekawym wykładem o Alasce okraszonym nietypowymi zdjęciami.

Wszystkie nagrodzone prace można podziwiać w holu uczelni.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

 Opiekunowie projektu:

                                               Justyna Barczak

                                               Hanna Danielewicz

Zdjęcia.

Zosia Janiszewska Kopiowanie

IMG 20180409 082337 Kopiowanie

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Budzyniu  z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o uzyskaniu przez naszego ucznia Karola Nowackiego tytułu LAUREATA Wojewódzkiego  Konkursu Fizycznego 2017/2018. 

Pierwszy etap konkursu odbył się w macierzystej szkole. Etap rejonowy w Pile. Do etapu wojewódzkiego, który odbył się w Poznaniu przystąpili najlepsi z najlepszych. Na etapie szkolnym i rejonowym Karol dwukrotnie zdobył 49 punktów na 50 możliwych do zdobycia. Na etapie wojewódzkim, będąc uczniem  drugiej klasy oddziału gimnazjalnego, uzyskał 47 punktów na 50 punktów możliwych do zdobycia. Uczeń, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i systematycznej pracy, powtórzył swój wielki sukces z zeszłego roku i ponownie uzyskał tytuł laureata z fizyki. Karol potwierdził wysoki poziom wiedzy i  dostarczył powodów do dumy swojej nauczycielce fizyki pani Alicji Kępce, jak również swoim rodzicom.  Państwo Hanna i Grzegorz Nowaccy od lat wspierają poczynania swoich dzieci a ich synowie: Wiktor i Karol  -  poprzez swoje sukcesy  tworzyli wspaniałą historię Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich  w Budzyniu a obecnie  Karol, tegoroczny podwójny laureat z fizyki i matematyki,  poprzez swoje osiągnięcia rozsławia Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich. Obydwaj chłopcy, szalenie skromni,  dzielnie walczyli na każdym szczeblu różnych konkursów, wielokrotnie zdobywając tytuły laureatów.                                                                          

                                                                    Wielkie gratulacje!

   Alicja Kępka

IMG 20180315 095906 Kopiowanie

                   

                                                                                               

                                                                                            

            W Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu 19 marca 2018roku odbył się IX Powiatowy Konkurs Fizyczny o charakterze drużynowym.

Do konkursu przystąpiło 6 drużyn z oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych. Nasza drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, oddział gimnazjalny - w składzie: Patryk Grochowalski, Jakub Walczak oraz tegoroczny laureat z fizyki - Karol Nowacki zajęła II miejsce. Natomiast Karol Nowacki – tegoroczny laureat z fizyki potwierdził tylko swoje umiejętności i uzyskał indywidualnie najlepszy wynik. Każdy z uczestników rozwiązywał samodzielnie 25 zadań testowych i 2 zadania otwarte. Suma punktów poszczególnych uczniów stanowiła o wyniku drużyny. Opiekunem uczniów była pani Alicja Kępka, która oceniła poziom zadań konkursowych jako bardzo wysoki. Celem konkursu jest wyszukiwanie uczniów utalentowanych. Rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań fizyką, pobudzanie twórczego myślenia a także stosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Po konkursie wszyscy biorący w nim udział uczniowie wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Tomasza Martyńskiego z Katedry Spektroskopii Optycznej Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej z ruchu drgającego oraz poznali możliwości programu Algodoo – który daje możliwość symulacji doświadczeń fizycznych poprzez używanie prostych narzędzi do rysowania, projektowania i konstruowania doświadczeń odkrywających świat fizyki. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, puchary i cenne nagrody.

                    Serdecznie gratulujemy!!!

Alicja Kępka                                                           

/ dyplomowany nauczyciel fizyki /

20180319 125557 Kopiowanie

20180319 125708 Kopiowanie

                                                          

Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas III - eliminacje szkolne

Dnia 14.03.2018 roku odbyły się w naszej szkole eliminacje szkolne do Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas trzecich. W tych eliminacjach wzięło udział 16 uczniów z klas trzecich.
W tym roku szkolnym należało zapoznać się z treścią czterech lektur:
,, Akademia Pana Kleksa”- Jan Brzechwa
,, Legenda o zaczarowanym młynku z Wieliczki”- Wanda Chotomska
,, Ole zmruż Oczko”, ,, Królowa Śniegu”- H. Ch Andersen
,, Afryka Kazika”- Łukasz Wierzbicki.

Wyniki szkolnych eliminacji Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas III

1. Adam Grośty kl. 3a- 39 pkt.
2. Jakub Okrasa kl. 3b– 37 pkt.
3. Jakub Łukaszewski kl. 3a- 37 pkt
4. Krzysztof Jaskulski kl. 3a- 35,5 pkt.
5. Maja Banach kl. 3b- 35 pkt

6. Matylda Kaczmarek kl. 3b- 33,5 pkt
7. Katarzyna Szak kl. 3b- 33,5 pkt
8. Julia Nawrocka kl. 3a -31,5 pkt
9. Hanna Kasperczak kl. 3b- 30,5 pkt
10. Julia Jóźwiak kl. 3d- 30 pkt
11. Pola Senger kl. 3b- 28,5 pkt
12. Liwia Piekarek kl. 3d- 27,5 pkt
13. Filip Stefaniak kl. 3e- 25 pkt
14. Nikola Laskosz kl. 3d- 20,5 pkt
15. Lena Kozłowska kl. 3d- 17 pkt
16. Natalia Gąsior kl. 3e- 17 pkt.

Do finału konkursu powiatowego zakwalifikowali się Adam Grośty, Jakub Okrasa i Jakub Łukaszewski. Pozostali uczestnicy za udział otrzymają pamiątkowe dyplomy.