Lp. Kod ucznia Liczba uzyskanych punktów Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego
1. wkwf43597 72,00 tak
2. wkwf18408 68,00 tak
3. wkwf74350 70,00 tak

Podpisy członków komisji
Anna Dajczak
Małgorzata Polak

Lp.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

1.

wkjp20126

32 pkt.

Nie

2.

wkjp47145

31 pkt.

Nie

3.

wkjp30988

32 pkt.

Nie

4.

wkjp84203

33 pkt.

Nie

5.

wkjp06321

16 pkt.

Nie

6.

wkjp92691

18 pkt.

Nie

7.

wkjp79899

22 pkt.

Nie

8.

wkjp18148

21 pkt.

Nie

9.

wkjp76854

18 pkt.

Nie

10.

wkjp63216

15 pkt.

Nie

Podpisy członków komisji
Dominika Disterheft
Jolanta Białachowska

Lp.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

1.

wkjn61730

29

Nie

2.

wkjn15961

17

Nie

Podpisy członków komisji
Karolina Biszof
Małgorzata Słowińska

Lp.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

1.

wkm31234

24

NIE

2.

wkm04342

22

NIE

3.

wkm20592

22

NIE

4.

wkm86020

19

NIE

5.

wkm80141

19

NIE

6.

wkm42985

18

NIE

7.

wkm55955

18

NIE

8.

wkm36513

17

NIE

9.

wkm42091

16

NIE

10.

wkm97483

15

NIE

11.

wkm04060

15

NIE

12.

wkm95545

15

NIE

13.

wkm63453

11

NIE

14.

wkm58255

11

NIE

15.

wkm84882

-

dyskwalifikacja

16.

wkm48749

-

dyskwalifikacja

Podpisy członków komisji
Kinga Dąbrowska
Anna Czerwińska
Robert Chojnacki

Lp.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

1.

wkh07485

34

Nie

2.

wkh34374

22

Nie

3.

wkh43124

23

Nie

4.

wkh26052

29

Nie

Podpisy członków komisji:
E.Kurkowiak-Pauszek
G.Dudziak